თქვენი სტარტი ინტერნეტში
ავტორიზაცია
GEO
mgroup.ge
MGROUP.GE – სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი
http://mgroup.ge
სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი, mgroup.ge, დასვენება ტურიზმი, კვება რესტორანი
ENG
urbanspoon.com
URBANSPOON.COM – Seattle Restaurants | Urbanspoon
http://urbanspoon.com
რესტორნების ქსელი, ურბანსპუნ, urbanspoon.com, რეცეპტები კულინარია, კვება რესტორანი
ENG
lifehacker.com
LIFEHACKER.COM – lifehacker.com
http://lifehacker.com
რესტორნების ქსელი, ურბანსპუნ, lifehacker.com, რეცეპტები კულინარია, კვება რესტორანი