თქვენი სტარტი ინტერნეტში
ავტორიზაცია
GEO
bsu.edu.ge
BSU.EDU.GE – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://bsu.edu.ge
სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,საქართველო, აჭარა, ბათუმი, უნივერსიტეტი, უმაღლესი განათლება, სახელმწიფო, სტუდენტი, ფაკულტეტი, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, პროფესიული განათლება, bsu.edu.ge, განათლება
GEO
edu-guide.ge
EDU-GUIDE.GE – შენი განათლების გზამკვლევი
http://edu-guide.ge
შენი განათლების გზამკვლევი, სტიპენდიები, სწავლა საზღვარგარეთ, გაცვლითი პროგრამები, საზაფხულო სკოლები, უფასო ტრეინინგები, ,საერთაშორისო პროგრამები, ტრეინინგები, სასწავლო კურსები, კონფერენციები, კონკურსები, სტაჟირება, გრანტები, ბაკალავრიატი, საბაკალავრო პროგრამები, მაგისტრატურა, სამაგისტრო პროგრამები, უცხო ენები, ,ბუღალტერია, დოქტურანტურა, სადოქტორო პროგრამები,ბუღალტერია, ფინანსური აღრიცხვა, მართვა, კომპიუტერული პროგრამები, ადამიანური რესურების მართვა, ლიდერობა, ბიზნესის უნარ–ჩვევები, მარკეტინგი, ბრენდინგი, სამართლის პროგრამები, ბიზნეს კანონმდებლობა, არქიტექტურა, ფოტოხელოვნება, საბანკო საქმე, სადაზღვევო საქმე, საგადასახადო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი, სასტუმრო, სარესტორნე საქმე, სახელმწიფო მართვა, ჟურნალისტიკა, მედიცინა, ფარმაცევტიკა, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, ხელოვნება, სპორტი, პროფესიული სასწავლო კურსები, სტაჟირებები, სტატიები, edu-guide.ge, განათლება
GEO
tsu.ge
TSU.GE – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://tsu.ge
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ, tsu.ge, განათლება
GEO
iliauni.edu.ge
ILIAUNI.EDU.GE – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://iliauni.edu.ge
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიაუნი, iliauni.edu.ge, განათლება
GEO
atsu.edu.ge
ATSU.EDU.GE – ATSU აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://atsu.edu.ge
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, atsu.edu.ge, განათლება
GEO
sou.edu.ge
SOU.EDU.GE – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://sou.edu.ge
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსუ, sou.edu.ge, განათლება
GEO
tsmu.edu
TSMU.EDU – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნვერსიტეტი
http://tsmu.edu
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნვერსიტეტი, tsmu.edu, განათლება
GEO
conservatoire.edu.ge
CONSERVATOIRE.EDU.GE
http://conservatoire.edu.ge
თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, უმაღლესი მუსიკალური სასწავლებელი, conservatoire.edu.ge, განათლება
GEO
art.edu.ge
ART.EDU.GE – Academy of Arts
http://art.edu.ge
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, art.edu.ge, განათლება
GEO
tafu.edu.ge
TAFU.EDU.GE – TAFU - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://tafu.edu.ge
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნება, თეატრი, tafu.edu.ge, განათლება
GEO
mes.gov.ge
MES.GOV.GE – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
http://mes.gov.ge
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება, საგანმანათლებლო რესურსცენტრები, ინკლუზიური განათლება, სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლების სისტემა, ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვა, ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლები, ბოლონიის პროცესი, სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამები, პროფესიული განათლების სტრატეგია, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ეროვნული პროფესიული საბჭო, სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები, სამეცნიერო ფონდები, mes.gov.ge, სამთავრობო, განათლება
GEO
moh.gov.ge
MOH.GOV.GE – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
http://moh.gov.ge
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა, ჯანდაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები, საყოველთაო ჯანდაცვა, საყოველთაო დაზღვევა, უფასო მედიცინა, პირველი დახმარება, სასწრაფო დახმარება, moh.gov.ge, სამთავრობა, მედიცნა
GEO
rama.moh.gov.ge
RAMA.MOH.GOV.GE – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
http://rama.moh.gov.ge
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, rama.moh.gov.ge, სამთავრობო, მედიცინა  
GEO
my.gov.ge
MY.GOV.GE – my.gov.ge
http://my.gov.ge
ელექტრონული მთავრობა, მოქალაქის პორტალი, პირადი ინფორმაცია, ოჯახი, ჯანმრთელობა, სოციალური მომსახურება, ქონება, ბიზნესი, დავალიანება, ჯარიმები, მისამართის ცვლილება, საგადასახადო დავალიანება, საზღვრის კვეთა, პიროვნების მონაწილეობა დოკუმენტებში, სულადობის,ცნობა შვილები, უძრავი ქონება, ავტომობილის ფლობა, დოკუმენტის ხელმოწერა, პასპორტი, სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია, განმეორებითი მოწმობის გაცემა, ზოგადი ამბულატორიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, დანამატი შრომითი სტაჟისთვის, კომპენსაცია, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, პენსია, დახმარება, სოციალური დახმარება, პენსიის დანიშვნა, დაზღვევა, გულის ქირურგია, დიალეზის და თირკმლის ტრანსპლანსტაციის სახელმწიფო პროგრამა, ყადაღა და გირავნობა, ბიზნესის რეგისტრაცია, საპატრულო კარიმა, სახელმწიფო მოსაკრებელი, სამთავრობო, სერვისები, my.gov.ge